Deti z denného tábora Alex park, navštívili 10. 8. 2022 Spišské kultúrne centrum a knižnicu, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja na Letnej 28, kde úspešne riešili Záhady knižnice.

Hravé spoznávanie knižnice začalo informačnou výchovou, kde sa deti dozvedeli ako funguje knižnica. Ten kto pozorne počúval, nemal ani najmenší problém pri riešení úloh, ktoré preskúšali detskú pamäť, sústredenie, hlasné čítanie, čítanie s porozumením, či odhad. No jednoznačne najzaujímavejšou aktivitou bolo vyhľadávanie informácií v online katalógu a odpovedí na úlohy v pestrých a zaujímavých knihách, ktoré si deti v knižnici našli. Úspešní riešitelia plnením úloh získavali kúsky skladačky. Ich úlohou po nazbieraní všetkých dielikov bolo skladačku správne poskladať. Všetci úspešní riešitelia si domov odniesli diplom a malú drobnosť na pamiatku. Veríme, že hraví účastníci si pobyt v knižnici užili.

 

Fotogaléria: