Vážení používatelia a priatelia knižnice,
obraciame sa na vás s prosbou o vyplnenie (anonymného) dotazníka Ministerstva kultúry. Cieľom dotazníka je zmapovať správanie (ne)používateľov knižníc, druh využívaných služieb, spokojnosť s nimi a pod.

Získané informácie budú následne využité pri tvorbe koncepčných strategických materiálov, zameraných na zabezpečenie ďalšieho rozvoja knižničného systému Slovenskej republiky. Dotazník je potrebné vyplniť do 30. septembra 2022. Ďakujeme za čas, ktorý si vyhradíte na jeho vyplnenie a za spoluprácu.

Dotazník Ministerstva kultúry