“Vyprázdni police svojej knižnice”

24. ročník celoslovenského podujatia opäť aj v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja.