Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva na odbornú prednášku psychologičky Mgr. Silvie Šimovej, zameranú na tému kognitívnych funkcií a mentálnych zručností s dôrazom na pamäť a potrebu jej tréningu.

Na stretnutí si pomocou cvičení a úloh budete môcť overiť, ako je na tom vaša pamäť a získate užitočné tipy a rady, ako si môžete trénovať pamäťové a komunikačné schopnosti a udržiavať svoju myseľ fit v každom veku. Prednáška sa bude konať 17. mája 2023 o 16:00 v knižnici na Letnej 28. Stretnutie je vhodné pre seniorov, ale aj pre ich blízkych, ktorým záleží na mentálnom zdraví ich rodičov, starých rodičov či iných seniorov.