Fit život

Srdečne vás pozývame na druhé zo série stretnutí so psychologičkou Mgr. Silviou Šimovou, ktoré budú zamerané na duševné zdravie seniorov a spojené s praktickým tréningom a nácvikom zručností, techník a riešením cvičení a úloh. Témou stretnutia, ktoré sa bude konať 22. mája 2024 o 16:00 hod. v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, bude fit život – zdravý životný štýl, význam zdravého spánku, cvičenia, pohybu, stravy, psychomotoriky a psychosomatiky. Tešíme sa na vás. Projekt finančne podporila Slovenská asociácia knižníc v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2024.