Učíme sa celý život

Srdečne vás pozývame na záverečné zo série stretnutí so psychologičkou Mgr. Silviou Šimovou, ktoré sú zamerané na duševné zdravie seniorov a spojené s praktickým tréningom a nácvikom zručností, techník a riešením cvičení a úloh. Témou stretnutia, ktoré sa bude konať 20. júna 2024 o 16.00 hod. v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, bude učenie sa počas celého života. Budeme sa zaoberať kognitívnymi funkciami – pamäťou, vnímaním, pozornosťou, myslením, predstavivosťou a učením. Tešíme sa na vás. Projekt finančne podporila Slovenská asociácia knižníc v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2024.