Ako slona vystrašilo zvukové znamenie

Neustály rozvoj cestnej premávky prináša potrebu zvyšovania dopravnej bezpečnosti. Preto je potrebné, aby si deti už od najútlejšieho veku osvojovali rozumné správanie či už v pozícii chodcov, cyklistov, alebo kolobežkárov. V Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, chceme prispieť k utváraniu návykov bezpečného správania sa detí v cestnej premávke, a preto pozývame deti vo veku od 5 do 7 rokov 22. mája 2024 o 16.00 hod. na stretnutie v knižnici, ktoré bude zamerané na dopravnú výchovou. Cyklus podujatí Rozšantené písmenká z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.