V rámci projektu Knižnice a informačné vzdelávanie SAK pripravila prieskum informačnej gramotnosti mládeže.

Cieľom prieskumu je mapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.
Dotazník nájdete na:

https://forms.gle/6jBkfg3EPwEh9Xy38