Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti vás pozývajú na výstavu kolekcie ocenených kníh a ilustrácií v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska za rok 2021, ktorá sa uskutoční od 4. do 29. septembra 2023 v knižnici na Letnej 28.

Predstavíme vám dvadsiatku kníh, ktoré odborná porota ocenila nielen za ich grafické spracovanie, originálne ilustrácie, ale aj technické a polygrafické spracovanie. Medzi ocenenými knihami nájdete knihy z beletrie rôzneho žánru pre deti aj pre dospelých, ale aj odbornú literatúru, učebnice a knihy venované výtvarnému umeniu. Súčasťou výstavy sú aj reprodukcie ilustrácií detských kníh Vladimíra Krála z knihy Bola koza rohatá/Dedko repku zasadil a Helgy Pavelkovej a Petra Ličku z knihy Dohviezdny večer.
Súťaž Najkrajšie knihy Slovenska prebieha už od roku 1965 a aj kolekcia ocenených kníh za rok 2021 je pestrá a rozmanitá. Spomedzi ocenených kníh od slovenských aj zahraničných autorov objavíte nielen novinky, ale aj klasiky v novom jedinečnom šate. V knihách nájdete aj ilustrácie známych ilustrátorov ako Miroslav Cipár, Ivana Šáteková alebo Peter Uchnár. Okrem BIBIANY udeľovali ceny aj ďalší spoluorganizátori – Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR, Zväz polygrafie na Slovensku a Slovenská národná knižnica.