Tvorivé písanie písanie pre deti – o radosti z tvorby, o vyjadrení vlastných pocitov. Dajte vaše myšlienky na papier! Pomôže vám pri tom skúsený lektor.

Cyklické podujatie (stretnutia 1x mesačne) v priestoroch knižnice. Začíname už v októbri v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja.

Srdečne vás všetkých pozývame!