A opäť sa budeme pohrávať s fantáziou. Tá je témou Mojich príbehov v rámci dielne tvorivého písania. Nezabudnite, ďalšie stretnutie je plánované na 18. 3. 2023 o 10.00 hod.