Iný svet
Názov ďalšej časti tvorivého písania pre deti, vyvoláva tušenie inakosti, úniku z našich bežných dní a obrovskej dávky fantázie. So stálymi i potenciálnymi priaznivcami sa stretneme v sobotu – 15. apríla 2023 o 10:00 hod.