Dňa 18. 2.2023 o 10:00 hod. sa opäť stretneme v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja so všetkými tými, ktorí chcú rozvíjať svoje tvorivé písanie so skúseným lektorom.

Príbeh môj – to je téma, ktorej sa budeme venovať. Príďte medzi nás, možno vás osloví hravosť, s akou je to možné a osvojíte si popritom metódy, techniky a prostriedky tvorby vlastného textu.