Usmej sa srdiečko!

S letom prichádza aj prirodzená túžba po aktivitách, ktoré prinášajú radosť a zábavu. Pokiaľ práve premýšľate o prázdninovom programe pre deti, máme pre vás zaujímavú ponuku. V Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, pripravujeme zábavné literárno-tvorivé aktivity na každú prázdninovú stredu. Hneď prvá streda, 3. 7. 2024, o 9:00 hod. prinesie humorné rozprávky, príbehy, hry, rébusy a tvorivé dielne, ktorými chceme potešiť každé detské srdiečko. Srdečne pozývame všetky deti do knižnice na Letnej 28.