Ročné obdobia

Rozprávkové knižky inšpirované rôznymi témami či každodenným životom, pomáhajú deťom zoznamovať sa s predmetmi, ľuďmi aj javmi, ktoré ich obklopujú po celý rok doma aj v prírode. Dokážu však informácie hravou formou prehĺbiť a podporiť „chuť rozprávať“. Témou tohto mesiaca budú ročné obdobia. Hravé knihy o ročných obdobiach zoznamujú najmenších čitateľov s javmi za oknom a s ľudskými činnosťami. Tieto knihy navyše dokážu u detí podporiť zmysel pre rytmus. Tešíme sa na malých predčitateľov, deti do 5 rokov a ich rodičov, v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zriadení Košického samosprávneho kraja dňa 23.1.2024 o 9. 00 hod. v priestoroch detskej študovne na Letnej ulici.