„Vezmime si týždeň v celku, začína sa pri pondelku…´´Tušíte deti ako to ide ďalej? Príďte a zistíme to spolu.

Stretnutie rodičov a detí do 5 rokov „Krok za krokom do rozprávky“ nás čaká 20.3.2023 v Spišskom kultúrnom centre a knižnici kultúrneho zriadenia Košického samosprávneho kraja o 9:00 hodine v priestoroch detskej študovne.