Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva v stredu 26. októbra 2022 o 16:00 hod. do knižnice na Letnej 28 do Knižného klubu beletrie.

Pozvanie platí pre všetkých, ktorí sa chcú rozprávať o prečítaných knihách, literatúre a zdieľať svoje zážitky s ostatnými čitateľmi.