„Tak veľa kníh a tak málo času.” ― Frank Zappa

Ak ste na tom s postojom ku knihám a časom, ktorý máte na čítanie k dispozícii podobne aj vy, milí naši čitatelia, dovoľujeme si vás srdečne pozvať stráviť aspoň trochu času s nami milovníkmi literatúry a s dobrými knihami v našom neformálnom klube beletrie. Ďalšie stretnutie sa uskutoční v knižnici na Letnej 28 v stredu 25. októbra 2023 o 16:00 hod. v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja. Aj tentokrát sa budeme zaoberať knihami, ktoré sme nedávno čítali a inšpirovali nás. Vymeníme si aj knižné tipy v rámci žánru, ktorý nám je najbližší, ale možno nahliadneme aj do iných žánrov. Veď i to môže byť obohacujúce.