Ponuka donášky kníh až domov pre občanov nad 65 rokov alebo zdravotne postihnutých.

1. Ak nie ste registrovaní čitatelia – vyplnenie čitateľskej prihlášky uskutočníme hneď pri prvej donáške.

2. Knihy si môžete objednať na telefónnom čísle:
Centrálna budova: 053/4150 305
Pobočka Mier: 053/446 26 26
e-mailom: info@skcak.sk
Denne od 8:00 hod. do 16:00 hod.
Maximálny počet objednaných kníh: 5 kusov
Výpožičná doba: 1 mesiac
V prípade, ak sú žiadané knihy požičané, môžeme pre Vás vybrať iné, podobného žánru.

3. Donáška bude prebiehať 1 x mesačne v čase od 10:00 hod. do 16:00 hod.

Na čas donášky Vás vopred telefonicky upozorníme, aby ste sa v čase donášky zdržiavali na adrese.

Pri donáške zároveň zrealizujeme aj vrátenie už prečítaných kníh.