Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva 21. apríla 2022 o 16:30 do knižnice Letná 28, na ďalšie stretnutie z cyklu autorských besied slovenských autoriek s názvom „Kde končí kniha, tam začína literárny večer“.

Tentokrát bude hosťom nášho spoločného literárneho popoludnia prozaička Ivana Gibová, autorka zbierky poviedok Usadenina (2013), noviel Bordeline (2014), Barbora, boch & katarzia (2016). V roku 2020 vydala knihu Eklektik bastard, do ktorej si sama nakreslila aj ilustrácie. Je to kniha o komplikovaných vzťahoch. Kniha o ženskom svete bez pátosu a póz. Spisovateľka bola nominovaná na cenu Anasoft Litera 2017, získala cenu René Anasoft litera gymnazistov a bola nominovaná na Cenu Jána Johanidesa za najlepšiu prozaickú knihu autora do 35 rokov. O tom, že Ivana Gibová má rozprávačský talent sa presvedčíte, ak prijmete naše pozvanie. Samozrejme, že súčasťou podujatia bude aj diskusia so spisovateľkou  a tešíme sa aj na autorské čítanie z knihy.

Projekt cyklu pravidelných autorských stretnutí z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.