Počas Týždňa slovenských knižníc vás Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva na stretnutie (EKO)klubu šikovných rúk, ktoré bude zamerané na háčkovanie a výrobu dekoratívnych predmetov (záložky, dekorácie) recykláciou materiálov (priadza, novinový papier). Stretnutie sa uskutoční 9. marca o 16:00 v knižnici na Letnej 28. Vstupné: 3€.

Účasť je vhodné potvrdiť vopred e-mailom na: naucne@skcak.sk, prípadne na tel. čísle: 053/ 41 50 308. Tešíme sa na spoločné stretnutie.