Aktivity každodenného života

Detstvo do značnej miery ovplyvňuje celú našu budúcnosť. Formujú sa naše názory, postoje, ale aj to, ako pristupujeme k svetu a životu a ako vnímame sami seba. Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, vás pozýva na cyklus odborných prednášok s majiteľkou Monty krajiny Katarínou Kalikovou o Montessori pedagogike. Princípy tejto výchovnej metódy nás usmerňujú, ako nazerať na dieťa a všímať si jeho vývinové štádiá a potreby. Prvá zo série prednášok sa bude konať 18. januára 2024 o 16:00 hod. v knižnici na Letnej 28 a bude zameraná na aktivity každodenného života. Dozviete sa, aké sú princípy metódy Marie Montessori, lekárky, antropologičky a pedagogičky, ktorá pracovala v oblasti detskej neurológie a psychiatrie a na základe niekoľkoročného pozorovania definovala senzitívne obdobia dieťaťa a jeho potreby. Príďte sa dozvedieť, ako môžete rozvíjať potenciál svojho dieťaťa a jeho prirodzenú túžbu po poznaní, ako z neho vychovať šťastnú bytosť, ktorá má úctu k sebe, k ľuďom a k svetu. Počas prednášky budú pre deti zúčastnených rodičov pripravené literárno-tvorivé aktivity. Tešíme sa na vás.