Máme tu marec – mesiac knihy, a ten si pripomíname už od roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu, významného buditeľa a ľudového spisovateľa, ktorý sa podieľal na šírení knižnej kultúry.

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo v rámci pravidelných každomesačných vzdelávacích aktivít pre deti, tentokrát tému s názvom Marec – mesiac, ktorý vonia knihou. Príďte sa medzi nás presvedčiť 16. marca o 16:00 do knižnice na pobočku Mier, že teraz je ten vhodný čas venovaný knihe, rozprávkam, rozprávkovým postavám. Pomocou kníh sa nerozvíja len predčitateľská gramotnosť, ale kniha a príbehy v nej slúžia na poznávanie dobra a zla, rozvíjanie fantázie, predstavivosti a hravosti detí. Čítame detským srdiečkam je práve takouto aktivitou, ktorá podporuje čítanie kníh u detí, pomáha im rozširovať si slovnú zásobu a rozvíjať komunikačné schopnosti. Samozrejme ani na tomto milom stretnutí nebudú chýbať obľúbené tvorivé dielne. A na záver všetky deti čaká jedno veľké prekvapenie…

Projekt cyklu pravidelných vzdelávacích aktivít pre deti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.