Lesné víly a škriatkovia

Vo štvrtok 20. júna v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, na pobočke Mier o 16.00 hod. radi privítame všetky deti, ktoré obľubujú rozprávky, v ktorých sa vyskytujú nadprirodzené bytosti. O akých bytostiach bude reč? To sa deti dozvedia na ďalšom stretnutí klubu čítania a tvorivosti.