Jarné vtáča
Ani sme sa nenazdali a je tu jar. Na stromoch sa objavujú prvé jemné lístočky, začína sa zelenať tráva, na prechádzke môžeme nájsť prvé púpavy a ráno nás prebúdza spev vtákov.

Vo štvrtok 19.4.2023 o 16.00 hod. sa budeme v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja na pobočke Mier v klube čítania a tvorivosti venovať jarnej téme a určite si v tvorivých dielňach vyrobíme niečo nápadité.