STOJ – POZOR – VOĽNO
Dňa 14. 9. 2022 sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, na Pobočke Mier, po prázdninovej pauze opäť veľmi tešíme na milé stretnutie s našimi malými kamarátmi z klubu čítania a tvorivosti.

O 16.00 hodine začne podujatie na tému dopravná výchova. S deťmi sa porozprávame o dopravných značkách, o tom, aké druhy dopravy poznáme, ako sa správať na cestách… Každý z nás je účastníkom cestnej premávky, preto je dôležité dodržiavať predpisy, aby sme do cieľa svojej cesty dorazili bezpečne. A práve to je hlavnou témou nášho stretnutia, ktoré bude spojené aj s tvorivými dielňami.