Hurá do škôlky!
O tom, že v škôlke je dobre.

Všetci veľmi dobre vieme, že deti v škôlkarskom veku sú šikovné, rozumné a bystré. O tom, že v škôlke je super a netreba sa jej báť sa presvedčíme v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, na pobočke Mier v rámci podujatia Čítame detským srdiečkam. Po prázdninovej prestávke sa tešíme na všetky deti, ktoré k nám do knižnice zavítajú v stredu 13. septembra 2023 o 16:00 hod.