Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

Dňa 13. 10. 2022 o 16. 00 hodine sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, na pobočke Mier opäť stretneme s našimi drobcami a ich mamičkami z klubu čítania a tvorivosti.

Témou podujatia budú rozprávky, bez ktorých si, hádam, žiadne dieťa nevie predstaviť svoje detstvo. Od nepamäti, po celé dlhé stáročia naši predkovia rozprávali krásne a múdre rozprávky svojim deťom a tie zas potom svojim deťom.

Rozprávka sa tak stala nesmrteľným, nadčasovým útvarom, ktorý má stále zázračnú a príťažlivú silu pre deti. Podujatie bude spojené s tvorivými dielňami.