Pozývame vás na prvé z cyklu podujatí o problematike ochrany detí pred násilím pod názvom „Násilie medzi nami”.

Na prvom stretnutí sa dozviete viac informácií o formách násilia, syndróme CAN a ochrane detí. Podujatie sa uskutoční za spolupráce koordinátorky ochrany detí pred násilím – Mgr. Zuzany Plíhalovej, Spišského kultúrneho centra a knižnice, kultúrneho zariadenia KSK, a tiež organizácie Človek v ohrození – Región Košice. Prebiehať bude v priestoroch knižnice na Letnej 28 a je určené pre laickú aj odbornú verejnosť. Tešíme sa na vašu účasť.