MOJA RODINA

Srdečne pozývame všetky deti vo veku 2 – 5 rokov na ďalšie podujatie z cyklu Čarovný svet rozprávok, ktoré sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, bude konať 14. mája 2024 o 16:00 hod. Témou bude tentoraz Moja rodina. Spolu si objasníme, čo je rodina a aké vzťahy sú medzi jej členmi. S deťmi sa porozprávame, aká je ich rodina. Môže do rodiny patriť aj zvieratko? To sa malí čitatelia dozvedia na podujatí. Tešíme sa na vás.