Spoznávame krásy Slovenského raja

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pozýva 25. 4. 2022 o 8:00 hod. do knižnice Letná 28, na prvú zo série štyroch prednášok určených pre študentov stredných škôl v rámci projektu Budúcnosť planéty je v našich rukách.

Témou prvého stretnutia s lektorom zo Správy Národného parku Slovenský raj bude spoznávanie krás Slovenského raja. Projekt zameraný na environmentálnu výchovu študentov stredných škôl finančne podporila Slovenská asociácia knižníc v rámci programu Partnerstvo alebo Spojme svoje sily 2022.