Poetické a hudobné variácie hrejivého leta

Park Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi
Piatok 9. júla 2021 o 10:00


Účinkujú: Doc. PaedDr. Miroslav Kopnický, PhD. – organ a spev.
PhDr. Jozef Lapšanský, PhD. – moderovanie.

Lebo len vtedy má
zmysel tento život,
ak sme pre priateľov
vedeli byť múdri,

ak sme sa do piesne
dokázali vložiť
a cez ňu vynášať
radosť, žiaľ či smútok.
Nech s takouto piesňou
môžeme si požiť,
nech nám nikdy nie je
za prežitým ľúto.
              (Ondrej Nagaj)

Obyvatelia domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi nemohli tohto roku pu-tovať na Mariánsku horu v Levoči a zložiť svoje modlitby, prosby či úmysly k nohám Bohorodičky. Spišské kultúrne centrum a knižnica i autori júlovej Lite-rárnej hodinky chcú priblížiť atmosféru – duchovné milieu v areáli svätyne na levočskej Hore hudobno-slovnou kompozíciou venovanou nielen samotnej púti, ale aj roku sv. Jozefa, ženícha Panny Márie, pestúna Ježiša, patróna reholí, robotníkov a taktiež slnečným dňom horúceho leta.

Piesne v interpretácii stáleho a v spoločenstve domova dôchodcov na Tarči vždy očakávaného i vítaného hosťa, pedagóga organovej i klavírnej hry levoč-skej ZUŠ a Teologického inštitútu v Spišskej Kapitule docenta Miroslava Kop-nického popretkávajú verše Otokara Březinu, Paula Claudela, Ondreja Nagaja, Bulata Okudžavu, Andreja Plávku, Martina Rázusa, Milana Rúfusa, Jána Smre-ka, Jana Skácela a Jana Záhradníčka.