V piatok, 6. mája 2022, sme v rámci podujatia Župné dni 2022 pripravili aj v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, deň otvorených dverí.
V priestoroch knižnice na Letnej 28, sme slávnostne uviedli do literárneho života knihu Angely Nanettiovej – Mágovo tajomstvo. Slávnostná prezentácia sa uskutočnila za účasti prekladateľky Daniely Lozanovej a ilustrátorky Ivany Pančákovej. Okrem prezentácie samotnej knihy, ktorá bola vydaná vydavateľstvom FAMA art, si všetci záujemcovia mohli prezrieť aj originál ilustrácií knihy a vypočuť úryvky z knihy v pôvodnom talianskom jazyku. Počas celého dňa prebiehala pred budovou knižnice Burza kníh. Vyradené knihy z knižného fondu si našli svojich nových majiteľov.Tvorivé workshopy pre žiakov základných škôl prebiehali vo výstavnej miestnosti, ateliéri a foyer nádvornej časti na Zimnej 47. Pracovníci KOČ realizovali so žiakmi sériu workshopov, kde si vyskúšali rôzne techniky maľovania, tvorivú prácu s odpadovými materiálmi a rozvíjanie kreativity, fantázie a výtvarno-technických zručností.Žiaci kreslili uhlíkom na papier, podľa jednoduchého postupného návodu, bustu významnej osobnosti Jána Amosa Komenského. Počas dňa nás navštívili a kreslili aj dvaja dospelí výtvarníci. Kreslili tiež bustu Komenského pastelom a zátišie uhlíkom. Všetky diela sa návštevníkom podarili a odniesli si ich na pamiatku domov.

Maľovalo sa aj na textil farbou a sprejmi pomocou šablón. Témou bola krajina a príroda. Žiaci zobrazovali motívy z krajiny, hlavne detaily – trávu, kvety, motýle, vtáčiky, listy a koruny stromov.

Ekologické objekty a hračky z plastového odpadu sa vyrábali v tvorivej dielni pomocou taviacej pištole v kombinácii s odpadom z dreva, skla, vlny, papiera a textílie. Objekty niektorí žiaci dotvorili a namaľovali sprejom. Vznikli originálne dielka a abstraktné modely.

 

Reportáž TV REDUTA:

[video src="https://www.snv.sk//data_import/tvrVysielanie/220509/220509-3.mp4" /]

 

Fotogaléria: