Študentom Strednej odbornej školy ekonomickej v Spišskej Novej Vsi, ktorí prijali naše pozvanie, sme 21. novembra 2023 v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, prostredníctvom prezentácie predstavili vedúcu osobnosť slovenského národného obrodenia a predstaviteľa slovenského romantizmu – Ľudovíta Velislava Štúra.

Študenti ho tak mali možnosť spoznať nielen ako pedagóga, kodifikátora spisovného jazyka, novinára a politika, ale pokúsili sme sa poodhaliť aj jeho súkromný život a pomôcť študentom spoznať aj jeho povahu, sny, životné ciele, úspechy, ale aj sklamania. Nahliadli sme aj do jeho korešpondencie a dozvedeli sa aj to, akú úlohu v jeho živote zohrávala jeho rodina a ako si naňho spomínal Jozef Miloslav Hurban.

 

Fotogaléria: