Študentom sa môžu osobnosti našej histórie zdať vzdialené a zapadnuté prachom dejín.

No my sme sa v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, usilovali 13. februára 2024 študentom 1. ročníka Strednej odbornej školy techniky a služieb v Spišskej Novej Vsi priblížiť vedúcu osobnosť slovenského národného obrodenia a predstaviteľa slovenského romantizmu Ľudovíta Štúra, a to nielen ako pedagóga, kodifikátora spisovného jazyka, novinára a politika, ale pokúsili sme sa poodhaliť aj jeho súkromný život a pomôcť študentom spoznať aj jeho povahu, sny, životné ciele, úspechy, ale aj sklamania a pridať tak menu, ktoré poznajú z učebníc aj ďalší rozmer. Ľudský. Nahliadli sme aj do jeho korešpondencie a prostredníctvom spomienok Jozefa Miloslava Hurbana navštívili aj jeho rodinu a dozvedeli sa, akú úlohu v jeho živote zohrávala a aká v nej vládla atmosféra.

 

Fotogaléria: