ZÁHRADA KNÍH pod týmto názvom sme 10.3.2023 uskutočnili prvé z pravidelných stretnutí čitateľov s knihovníkmi.

V rámci Týždňa slovenských knižníc sme si pozvali skupinky čitateliek, ktoré už v minulosti mali záujem o bližšiu spoluprácu s knihovníkmi. Pri spoločnom posedení sme čitateľkám odporučili literatúru z ponuky nových kníh knižnice, ale aj literatúru podľa žánru, ktorý najradšej čítajú. Spoločné posedenie malo úspech, čitateľky odchádzali s kôpkami vybraných kníh a so záujmom stretnúť sa opäť v priestoroch knižnice.

 

Fotogaléria: