Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo v mesiaci január pre deti materských škôl mesta Spišská Nová Ves zážitkové čítania s názvom „Z Meduškinho košíčka“.

Cieľom podujatia je prezentácia tvorby jubilujúcej spisovateľky Eleny Čepčekovej k 100. výročiu narodenia a 30. výročiu úmrtia.

Čo všetko našli predškoláci 18. januára 2022 z Cirkevnej materskej školy na Markušovskej ceste v Meduškinom košíčku?

Bol až po okraj naplnený rozprávkovými knižkami jubilujúcej Eleny Čepčekovej.

Fotogaléria: