Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo v mesiaci január pre deti materských škôl mesta Spišská Nová Ves zážitkové čítania s názvom „Z Meduškinho košíčka“. Cieľom podujatia je prezentácia tvorby jubilujúcej spisovateľky Eleny Čepčekovej k 100. výročiu narodenia a 30. výročiu úmrtia.

Ďalší Meduškini kamaráti poznajú rozprávky a vedia aj pekne kresliť.

 

Fotogaléria: