Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo v mesiaci január pre deti materských škôl mesta Spišská Nová Ves zážitkové čítania s názvom „Z Meduškinho košíčka“.

Cieľom podujatia je prezentácia tvorby jubilujúcej spisovateľky Eleny Čepčekovej k 100. výročiu narodenia a 30. výročiu úmrtia.

S Meduškou sa prišli skamarátiť 19. januára 2022 aj deti z Materskej školy, Slovenská ulica. A do košíčka sme načreli opäť.

 

Fotogaléria: