Súťaž vo výtvarnej a literárnej tvorbe zameraná na ochranu pred násilím na deťoch a mládeži.


Termín odovzdania prác:
do 10. 11. 2021

Propozície TU