Starnutie sa skôr či neskôr týka každého. Je dôležité prejaviť seniorom a ich potrebám náležitý rešpekt a s rešpektom chápať aj prípadné peripetie, ktoré starnutie so sebou môže priniesť.

Na senioroch nám záleží, preto sme 18. mája 2023 usporiadali v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, ďalšie podujatie, určené pre seniorov a ich blízkych. Ústrednou témou bola pamäť a psychologička Mgr. Silvia Šimová objasnila, ako si môžeme udržať našu myseľ sviežu v každom veku. Pomocou rôznych aktivít si seniori trénovali svoje pamäťové, jazykové a komunikačné schopnosti, no získali aj mnohé námety a inšpiráciu, ako svoju pamäť a myseľ môžu stimulovať doma. Keďže aj biblioterapia je veľmi užitočným prostriedkom pri stimulovaní kognitívnych funkcií, sme veľmi radi, že mnohí seniori patria k našim skalným čitateľom. Čo tak venovať čítaniu pravidelne aspoň pár minút? Oplatí sa to.

 

Fotogaléria: