V pondelok 18. 10. 2021 sa v knižnici opäť stretli priaznivci poézie. Tentoraz bolo podujatie venované poézii Jána Košku (literárny vedec, básnik, prekladateľ).

Ján Koška sa svojou mnohostrannou tvorivou aktivitou zaradil medzi významné osobnosti slovenskej vedy a kultúry. Nezastupiteľné miesto mu patrí predovšetkým v rozvoji slovenskej bulharistiky, ktorú pozdvihol na vysokú profesionálnu úroveň. O intenzívnom záujme Jána Košku o aktuálne dianie v slovenskej spoločnosti a kultúre svedčia jeho publicistické články. Charakterizuje ich angažovanosť za ideály demokracie, úcta ku kultúrnym tradíciám svojho národa, záujem o pozitívne javy inonárodných kultúr a zanietenosť pre všeľudské hodnoty.

Podujatie sa konalo s podporou mesta Spišská Nová Ves a v spolupráci s Miestnym odborom Matice Slovenskej, DS Hviezdoslav, Gymnáziom na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi a Hotelovou akadémiou v Spišskej Novej Vsi.

Fotogaléria: