Medzigeneračné mosty alebo Ako sa nestratiť v online svete

Príležitosť nezištne a dobrovoľne pomôcť a zároveň zmysluplne využiť voľný čas ochotne využili žiaci a žiačky – dobrovoľníci zo ZŠ na Hutníckej ulici a zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi a prijali pozvanie Spišského kultúrneho centra a knižnice, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja, aby 11. apríla 2024 v medzigeneračnom dialógu a v zmysle medzigeneračného učenia sa prišli pomôcť pri zdokonaľovaní digitálnych zručností seniorom. Stretnutie sprevádzala empatia, vzájomný rešpekt a dobrá nálada.

 

Fotogaléria: