Medzigeneračné mosty alebo Ako sa nestratiť v online svete

Podieľať sa na stavaní a upevňovaní medzigeneračných mostov a vzťahov je jednou z priorít, ktorú si kladie za cieľ aj Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. V pondelok, 10.júna 2024 sme v priestoroch knižnice zrealizovali tématické odpoludnie, v rámci ktorého sa stretli používatelia knižnice v seniorskom veku a seniori z Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska so žiačkami zo Základná škola, Hutnícka 16 a zo Základná škola sv. Cyrila a Metoda aby v zmysle medzigeneračnej solidarity odovzdali mladé dobrovoľníčky starším spoluobčanom praktické rady a skúsenosti zo sveta používania digitálnych zariadení. Pozitívne reflexie zo strany zúčastnených nás tešia a zároveň povzbudzujú do ďalšej práce.

 

Fotogaléria: