O komárovi Kolomanovi, ktorý sa ukryl do hodín

Čas – hodiny, dni v týždni, mesiace, ročné obdobia, kalendár… Hodiny digitálne, ciferníky – dokresľovanie času, hravé čítania, tvorivá zložka, rozprávky.
To všetko na vás čaká – u nás – v knižnici dňa 8.6.2023 o 16,00 hod.