5. októbra 2021 sa po dlhšom čase sa knižnicou ozýval veselý džavot malej skupinky detí. Šikovní predškoláci z CMŠ na Markušovskej ceste nás presvedčili o tom, že sa s knižkami kamarátia. Aj preto toho veľa vedeli.

Fotogaléria: