Milí rodičia, milé pani učiteľky a všetci tí, ktorí efektívne rozvíjate reč detí predškolského veku.

Pozvanie k nám do Spišského kultúrneho centra a knižnice, kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja, prijala Mgr. Zuzana Kuchtová – klinická logopedička, ktorá vám odprezentuje rady a odporúčania zo svojej praxe – diagnostika a terapia detí s na Rapotáčik rušeným vývinom reči, poruchy výslovnosti, raná intervencia a pod. Súčasťou podujatia bude aj odborná literatúra, ktorá deťom pomôže trénovať neposlušný jazýček a zároveň slúži aj ako logopedická pomôcka.
Podujatie sa uskutoční v stredu 11. 10. 2023 o 16:30 hod. v priestoroch knižnice na Letnej 28.
Pre deti ktoré prídu spoločne so svojimi rodičmi budú pripravené literárno-tvorivé aktivity.