Dňa 11. 10. 2023 sa v popoludňajších hodinách v Spišskom kultúrnom centre a knižnici, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, konala prednáška klinickej logopedičky Mgr. Zuzany Kuchtovej, ktorá zaujala nielen rodičov detí predškolského veku, ale aj pedagógov.

Logopedická starostlivosť odborníka, poruchy reči, dieťa s narušenou komunikačnou schopnosťou, bilingválne deti, poruchy výslovnosti, terapia detí predškolského veku s narušeným vývinom reči, prevencia, poradenstvo, diagnostika, ale aj cenné rady, skúsenosti – s tým všetkým sa s nami dlhoročná logopedička podelila. Potešila nás bohatá účasť na podujatí a veľký záujem o túto vednú disciplínu. Súčasťou podujatia bola prezentácia logopedických kníh, určených deťom predškolského a mladšieho školského veku.

 

Fotogaléria: