Cyklus verejných čítaní rozprávok na námestí RANDE S LEPORELOM sme ukončili 9. septembra 2021 o 10,00 hod..


Hlavným zámerom projektu verejného čítania bol rozvoj čitateľskej gramotnosti a vytvorenie pozitívneho vzťahu k čítaniu cez pravidelné čítania rozprávok počas letných mesiacov v mestskom parku. Na výbere jednotlivých tém a kníh sa podieľali odborní pracovníci knižnice, rozprávky boli vyberané tak, aby nielen zaujali širšiu vekovú škálu detí, ale aby rozvíjali aj ich fantáziu a prinášali detskou a modernou formou náučné témy. Všetky verejné čítania boli dopĺňané tvorivými dielňami zameranými na vybranú vekovú kategóriu pod vedením odborných pracovníkov Spišského kultúrneho centra a knižnice.
Úspešný už druhý ročník verejného čítania nás opäť presvedčil, že udržateľnosť predkladaného projektu je vysoká, keďže takáto náučná voľnočasová aktivita je u detského diváka obľúbená.

Partnerom projektu bolo Materské centrum DIETKA, pôsobiace v meste Spišská Nová Ves. Projekt z finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.