Cyklus verejného čítania rozprávok pre deti na námestí sme ukončili s Leporelom, kráľom všetkých rozprávkových príbehov z knižnice v Spišskej Novej Vsi, a jeho pomocníčkou, princeznou Knihomilkou.

Podujatie tentoraz ozvláštnilo predstavenie divadla Babadlo z Prešova, ktoré deťom predstavilo príbeh slávneho bájkara Ezopa – Ako sova líške bájky čítala. Hlavným zámerom projektu verejného čítania bol rozvoj predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a vytvorenie pozitívneho vzťahu k čítaniu, prostredníctvom pravidelného čítania rozprávok počas letných mesiacov v mestskom parku. Na výbere jednotlivých tém a kníh sa podieľali odborní pracovníci knižnice a vyberali pre deti rozprávky tak, aby zaujali širšiu vekovú škálu detí, aby rozvíjali aj ich fantáziu a prinášali zábavnou, modernou a pre deti prijateľnou formou nielen príbehy, ale aj náučné témy a posolstvá.

V tomto ročníku sa nám podarilo zrealizovať aj bábkové predstavenia, ktoré určite spríjemnili chvíle strávené s rozprávkami. Všetky verejné čítania boli aj v tomto ročníku doplnené tvorivými dielňami.

O tom, že tretí ročník verejného čítania bol určite úspešný, nás presvedčila bohatá divácka účasť. Hlavným realizátorom projektu bolo Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, partnerom projektu Materské centrum DIETKA, ktoré pôsobí v meste Spišská Nová Ves. Ďakujeme aj Mestu Spišská Nová Ves za umožnenie realizácie projektu na verejnom priestranstve a ústretovosť pri samotnej realizácii. Projekt z finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý bol aj hlavným partnerom projektu.

 

Fotogaléria: